Стручно усавршавање запослених

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси: Правилник о сталном стручном...

opširnije
Критеријуми за вредновање сталног стручног усавршавања

Критеријуми за вредновање сталног стручног усавршавања

На основу Правилника о стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних Сарадника („Службени гласник РС”, број 81/2017, 48/2018.) Школски одбор је донео критеријуме за вредновање сталног стручног усавршавања запослених у школи. Преузми критеријуме...

opširnije
Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења

Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења

Овде можете преузети списак упутство и списак пријављених наставника на обуку за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења. Обука почиње у четвртак, 27.8.2020. и траје три недеље. Наставници су у обавези САМОСТАЛНО да попуне пријаву и да је...

opširnije

Будимо у контакту

  Алеја Зорана Ђинђића 6,
35210 Свилајнац

  035/312-473 (Директор)

 035/312-321 (Секретар)

  035/312-324 (Fax)

  oszmajsv@gmail.com

Прва смена

Разредна настава

1. час 8:00 - 8:30

2. час 8:35 - 9:05

3. час 9:20 - 9:50

4. час 10:05 - 10:35

5. час 10:40 - 11:10

Прва смена

Предметна настава

1. час 9:00 - 9:30

2. час 9:45 - 10:15

3. час 10:30 - 11:00

4. час 11:05- 11:35

5. час 11:40 - 12:10

6. час 12:15 - 12:45

Друга смена

Разредна настава

1. час 11:30 - 12:00

2. час 12:15 - 12:45

3. час 13:00 - 13:30

4. час 13:35 - 14:05

5. час 14:10 - 14:40

Будимо у контакту

  Алеја Зорана Ђинђића 6,
35210 Свилајнац

  035/312-473 (Директор)

 035/312-321 (Секретар)

  035/312-324 (Fax)

  oszmajsv@gmail.com