Izaberite stranicu

Школа данас

Основна школа „Јован Јовановић Змај” у школској 2023/2024. години

Наша школа је наш понос!

Основна школа „Јован Јовановић Змај” у Свилајнцу једна је од четири основне школе на територији општине Свилајнац.

Школа је данас савремена образовнo-васпитна установа која пружа квалитетну, свестрану и свеобухватну едукацију и у којој се на најбољи начин могу стицати нова знања и развијати компетенције. Висок степен професионализма наставника, потпуна дигитализација школе, безбедно и здраво окружење, посебан приступ социјалним, културним и општим потребама сваког ученика – само су неки од приоритета наше установе, који се континуирано побољшавају и унапређују.

Поред матичне школе у Свилајнцу имамо и издвојена одељења у Црквенцу, Гложану, Дубљу, Грабовцу, Врлану, Луковици, Бобову, Проштинцу и Дубници, чији су школски објекти реконструисани и модернизовани, те оспособљени за савремен приступ настави и учењу.

У школској 2023/2024. години редовном наставом обухваћено је више од 950 ученика. Наставу у нашој школи реализује стручан и мотивисан наставни кадар, који се стално усавршава и унапређује свој педагошки рад и који броји 88 наставника и 2 стручна сарадника. У свом раду употребљава савремена учила, есДневник, Е-Учионицу (Moodle платформу за едукацију), а у периоду 2020–2022. год. и Zoom платформу за наставу на даљину у реалном времену. Поред запослених у настави, школа има још 40 запослених као ваннаставно особље.

Редовна настава у матичној школи организује се у две смене: у преподневној смени су ученици предметне наставе (7.10–14.05), а у поподневној ученици разредне наставе (13.45–18.10).

Школа има продужени боравак за ученике првог и другог разреда, а део је и програма „Друга шанса”, који је намењен одраслим особама без завршене основне школе.

Продужени боравак ученика реализује се од 7.00 до 13.30 у новим и осавремењеним просторијама, у потпуности прилагођеним потребама ученика и овој врсти рада, али и ван ње, у безбедном и здравом окружењу, под надзором наставника разредне наставе. Обезбеђене су културно-уметничке и спортске активности, учење, израда домаћих задатака и извршавање других обавеза ученика, као и исхрана и шетња ученика.

Настава за образовање одраслих особа реализује се од 17.00 до 20.00 сати. Наставници и полазници „Друге шансе” за ефикасну реализацију наставе, с обзиром на усклађене термине са редовном наставом, имају на располагању све ресурсе школе. Образовање одраслих је подељено у три циклуса.

У матичној школи у Свилајнцу, поред 21 учионице класичног типа, постоје и специјализовани кабинети за информатику и рачунарство, технику и технологију, стране језике, физику, хемију, биологију, географију, историју, ликовну и музичку културу. Кабинети располажу потребним наставним средствима, а дигитализовани су интерактивним таблама. Кабинети у Информатичко-техничком блоку комплетно су опремљени рачунарима, а у свакој учионици се налази лаптоп и пројектор.

Школа располаже реновираном салом за физичко васпитање и спорт, зановљеним спортским теренима са тартан-подлогом и вештачком травом, најсавременијом кухињом са новом трпезаријом, школском библиотеком са завидним фондом књига и др. Стилски и функционално су модернизована оба школска блока, са три новоа и у три боје, уз која су изграђена сигурносна степеништа. Школско двориште је урађено по техничким стандардима приступачности, које је прилагођено особама са инвалидитетом.

У Свилајнцу постоје и објекти које школа користи за остваривање својих програмских активности. Ови објекти су власништво месних заједница, спортских и других организација. То су Природњачки центар, где се изводе огледни и угледни часови предметне и разредне наставе, Центар за културу, Ресавска библиотека, стадион Спортског друштва „Раднички”, спортска хала, црквени и индустријски објекти итд. Издвојеним одељењима матичне школе на располагању су спортски терени, просторије месних заједница, културни, црквени и историјски објекти.

Наши ученици учествују на многобројним такмичењима и смотрама, које организује Министарство просвете, на којима из свих наставних предмета показују изузетне резултате. Сваке школске године наши ученици, уз свесрдну помоћ у раду и подршку својих наставника-ментора, освајају прва места на општинским, окружним и међуокружним такмичењима и смотрама, а немали је и број освојених награда на републичким такмичењима. Школа је била организатор окружних такмичења из готово свих наставних предмета, али и организатор Републичког такмичења из енглеског језика, географије, хемије и техничког и информатичког образовања, те је због успешне организације добила и многа признања и захвалнице.

Школа има свој званични сајт – oszmajsv.edu.rs/, Фејсбук страницу – @skolazmajce, дигиталне школске новине „Змајче” – zmajce.weebly.com, као и Ученичку задругу „Змајева задруга”, са више стотина чланова, како ученика и њихових родитеља, тако и запослених. Наша школа успешно сарађује са другим школама, установама и организацијама, као и са локалном самоуправом. Збратимљена је са истоименом основном школом у Кањижи.

Школа учествује у многим међународним пројектима и програмима реномираних организација под покровитељством Европске уније и Велике Британије. Те пројекте и програме институционално подржавају Министарство просвете, Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Министарство заштите животне средине и др.

У оквиру међународног програма организације Амбасадори одрживог развоја и животне средине која спроводи програм Фондације за едукацију у области животне средине (FEE) наша школа добила је крајем 2022. године прелазну зелену заставу и сертификат међународне Еко-школе. Ово престижно признање се додељује за достигнућа у спровођењу и унапређивању образовања о одрживом развоју и сталном побољшању по питањима животне средине у самој школи и њеној широј околини. Наведени програм представља допуну редовног наставног програма образовних институција, а стечено звање Еко-школе резултат је вишегодишњег залагања и рада наставника и ученика на челу са Еко-тимом школе.

Још један од њих је програм Erasmus+ Фондације Темпус, остварен К1 пројектом мобилности за школе, под називом „Stay discrimimatorily outdated, stay digitaly and creatively updated”. Ова фондација спроводи највећи програм Европске уније – Erasmus+, чиме пружа подршку нашим наставницима у професионалном развоју, развоју вештина и компетенција, личном развоју и мобилности кључних актера у области образовања, са посебним фокусом на практичаре, ученике и ученике са смањеним могућностима. Практични развој и мобилност остварени су двонедељном посетом дела наставника основној школи у Шкотској и дисеминационим радионицама са осталим наставницима, као и потоњом, од стране свих наставника, применом наученог у нашој школи.

Следећи програм чији је наша школа део носи назив „Школа за 21. век”, организације British Council, уз финансијску подршку Владе Велике Британије, и реализован је кроз пројектат „Здрава деца – срећна деца”. Овим програмом British Council омогућава да наши ученици стекну вештине критичког мишљења и решавања проблема, усвоје практичне вештине програмирања, дакле, све оно што захтева савремено образовање за потребе тржишта при запошљавању и напредовању у струци. Најбољи показатељ примене овог програма је освојено прво место наше школе за најбоље осмишљен и најкориснији пројекат „Чист ваздух – здрав живот” на Републичком такмичењу „Школа за 21. век”, одржаном 2020. године.

Будимо у контакту

  Алеја Зорана Ђинђића 2,
35210 Свилајнац

 035/312-321 (Директор/Секретар)

  035/312-324 (Рачуноводство)

  oszmajsv@gmail.com

Прва смена

Предметна настава

1. час 8:00 - 8:45

2. час 8:50 - 9:35

3. час 9:50 - 10:35

4. час 10:50 - 11:35

5. час 11:40 - 12:25

6. час 12:30 - 13:15

Друга смена

Разредна настава

1. час 13:45 - 14:30

2. час 14:45 - 15:30

3. час 15:45 - 16:30

4. час 16:35 - 17:20

5. час 17:25 - 18:10

Будимо у контакту

  Алеја Зорана Ђинђића 2,
35210 Свилајнац

 035/312-321 (Директор/Секретар)

  035/312-324 (Рачуноводство)

  oszmajsv@gmail.com

Podlupom.com

Skip to content