Izaberite stranicu
vesti-knjige

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

15/09/2020

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси:

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

“Службени гласник РС”, бр. 81 од 31. августа 2017, 48 од 22. јуна 2018.

Преузми правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању

Podlupom.com

Skip to content