Izaberite stranicu
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично тумачење, 68/15...
Критеријуми за вредновање сталног стручног усавршавања

Критеријуми за вредновање сталног стручног усавршавања

Критеријуми за вредновање сталног стручног усавршавања На основу Правилника о стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних Сарадника („Службени гласник РС”, број 81/2017, 48/2018.) Школски одбор је донео критеријуме за вредновање сталног...
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења

Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења Овде можете преузети списак упутство и списак пријављених наставника на обуку за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења. Обука почиње у четвртак, 27.8.2020. и траје...

Podlupom.com

Skip to content