Додатна упутства Министарства везана за оперативне планове

18/03/2020

Шаблони за оперативне планове рада по препоруци Министарства.

НАПОМЕНА: у упутству Министарства које можете преузети, на другој страни имате пример како треба да изглеад попуњен оперативни план.

Оперативни план наставника (попуњава га сваки предметни наставник)

Преузми оперативни план рада наставника

Оперативни план на нивоу разреда (попуњава стручно веће)

Преузми оперативни план рад стручних већа

Додатна упутства Министарства о настави на даљину

Преузми упутство Министарства

Podlupom.com

Skip to content