Izaberite stranicu
pehar

Одлука о избору Ученика генерације

13/06/2023


Наставничко веће Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, на седници 13.06.2023. године, сходно члану 20 став 2. Правилника о додели посебног признања, донело је следећу

ОДЛУКУ

Ученик генерације, у школској 2022/2023. години у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу је:

ЗАРКОВ ЈОВАН, ученик 8/3 разреда, са 774 бодова.

Ова одлука је коначна.

Образложење

За ученика генерације у овој школској години конкурисали су три ученика: Зарков Јован, 8/3, Аврамовић Душан, 8/3, и Богдановић Емилија, 8/2 разреда. Комисија је поднела извештај Наставничком већу, према којем је Зарков Јовану, ученику 8/3 разреда, применом критеријума из поменутог Правилника припало 774 бодова, што је највећи број бодова од свих кандидата за ученика генерације. Такође овај ученик испуњава све остале услове за доделу посебног признања – ученик генерације – има одличан успех из свих предмета и примерно владање на крају сваког разреда.

Према одредби Правилника из увода по предлогу комисије Наставничко веће доноси коначну одлуку о додели посебног признања ученик генерације.

Podlupom.com

Skip to content