Izaberite stranicu
pehar

Одлука о избору Ученика генерације

14/06/2022

Наставничко веће Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, на седници 14.06.2022. године, сходно члану 20 став 2. Правилника о додели посебног признања, донело је следећу

ОДЛУКУ

Ученик генерације, у школској 2021/2022. години у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу је:

МИЛОЈЕВИЋ ВЕЉКО, ученик 8/1 разреда, са 516 бодова.

Ова одлука је коначна.

Образложење

За ученика генерације у овој школској години конкурисали су четири ученика: Милојевић Вељко, 8/1, Радовановић Стефан, 8/6, и Момчиловић Маша, 8/2 разреда. Комисија је поднела извештај Наставничком већу, према којем је Милојевић Вељку, ученику 8/1 разреда, применом критеријума из поменутог Правилника припало 516 бодова, што је највећи број бодова од свих кандидата за ученика генерације. Такође овај ученик испуњава све остале услове за доделу посебног признања – ученик генерације – има одличан успех из свих предмета и примерно владање на крају сваког разреда.

Према одредби Правилника из увода по предлогу комисије Наставничко веће доноси коначну одлуку о додели посебног признања ученик генерације.

 

Преузми одлуку о избору Ученика генерације

Podlupom.com

Skip to content