Izaberite stranicu
vesti lista

Пробни завршни испит – Упутство за ученике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика

24/03/2022

Пробни завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање oдраслих.

Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

Прбни завршни ипит почиње у петак, 25.03.2022. године у 13,00 часова када ученици осмог разреда полажу тест из математике. Истога дана, у 13,00 часова, полазници трећег циклуса ФООО полажу јединствени тест који садржи задатке предмета српски језик, односно матерњи језик, из предмета математика и из природних и друштвених наука који обухватају садржај из наставних предмета биологије, географије, историје, физике и хемије.

Ученмици осмог разреда другог дана, тј. у суботу 26.03.2022. године полажу:

– у 09,00 часова тест из српског/матерњег језика,

– у 11,30 часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија).

Ученици осмог разреда су дужни да у школу дођу најкасније 20 минута у односу на термин предвиђен за почетак одржавaња испита за сваки од предмета у оба дана реализације пробног завршног испита.

Полазници трећег циклуса ФООО дужни су да у петак. 25.03.2022. године, у школу дођу најкасније до 12,30 часова.

На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу хемијску и графитну оловку и гумицу.

На испит из математике ученици треба да понесу хемијску и графитну оловку, гумицу, лењир, трoугао и шестар.

Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном jединственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).

Списак ученика са распоредом седења биће објављен на огласној табли школу у четвртак, 24.03.2022. године у 12,00 часова.

Опште напомене

Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што ће приликом скенирања тестова за прегледање током самог завршног испита може да доведе до нестајања записа).

На пробном завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка.

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.

Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

Преузми упутство за ученике и родитеље

Podlupom.com

Skip to content