Izaberite stranicu
obavestenje

Наставничко веће – Сазив за 24.08.2021.

23/08/2021

На основу члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, сазивам седницу НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за уторак, 24.08.2021. године у 10.00 часова и предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа.
2. Разматрање извештаја о реализацији екскурзија изведених у школско 2020/2021. години.
3. Разматрање извештаја о самовредновању квалитета рада школе у школској 2020/2021. години.
4. Разматрање извештаја о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 2020/2021. години.
5. Текућа питања.

Наставничко веће биће одржано у трпезарији матичне школе.

ВД Директор школе,
Др Ненад Стојковић

Преузми обавештење

Podlupom.com

Skip to content