Izaberite stranicu
obavestenje

Наставничко веће сазив за 11.06.2021. године

10/06/2021

На основу члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, сазивам седницу НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за петак, 11.06.2021. године и предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа;
2. Разматрање остварености образовних циљева и стандарда постигнућа ученика 8. разреда у школској 2020/2021. години;
3. Доношење одлуке о додели посебних диплома у школској 2020/2021. години;
4. Доношење одлуке о додели Вукове дипломе у школској 2020/2021. години;
5. Доношење одлуке о додели признања Ученик генерације у школској 2020/2021. години;
6. Доношење одлуке о додели награда и похвала у школској 2020/2021. години;
7. Организација родитељских састанака на крају другог полугодишта школске 2020/2021. године;
8. Организација завршног испита;
9. Питања, предлози и иницијативе.

Седница, заказана за 14,00 часова, биће одржана у ученичкој трпезарији школе.

Преузми обавештење

Podlupom.com

Skip to content