Izaberite stranicu
obavestenje

Наставничко веће – дневни ред – 23.12.2020. године

23/12/2020

На основу члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, сазивам седницу НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за среду, 23.12.2020.године и предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа,
2. Утврђивање постигнућа ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године,
3. Владање ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године,
4. Реализација часова обавезних и изборних предмета, допунске наставе, слободних активности у првом полугодишту школске 2020/2021. године,
5. Реализација Плана рада школе у првом полугодишту школске 2020/2021. године,
6. Организација наставе на даљину у периоду од 30.11.2020. године до 18.12.2020. године,
7. Заказивање и организација родитељских састанака,
8. Вођење педагошке документације (есДневник, лична и документација ученика),
9. Спровођење епидемиолошких мера у оквиру заштите од ширења епидемије и заразе изазване вирусом COVID-19.

Наставничко веће биће одржано путем ЗООМ апликације за коју сте благовремено добили позивни линк путем мејла.

Седница jе заказана за 10,00 часова.

Наставници су у обавези да имају активне и спремне своје приступне налоге како би након отварања састанка од стране водитеља одмах били прихваћени и исти започео, обзиром на ограниченост дужине трајања од 40 минута. Уколико истекне прдевиђено време, водитељ ће отворири нови састанак, а учесници (чланови Наставничког већа) ће поново приступити истом помоћу старог линка којим су приступили првом састанку.

Podlupom.com

Skip to content