Izaberite stranicu
obavestenje

Крај првог полугодишта – динамика активности

17/12/2020

Обавештавају се одељењске старешине разредне и предметне наставе, као и остали наставници, о динамици свих активности поводом завршетка првог полугодишта школске 2020/2021. године, у скаду са дописом МПНТР РС број 601-00- 00027/12/2020-15 од 15.12.2020. године и то по следећем распореду:

Понедељак, 21.12.2020. године

– 10.00 часова – Одељењско веће 1. разреда;
– 11.00 часова – Одељењско веће 2. разреда;
– 12.00 часова – Одељењско веће 3. разреда;
– 13.00 часова – Одељењско веће 4. разреда;

Уторак, 22.12.2020. године

– 10 00 часова – Одељењско веће 5. разреда;
– 11.00 часова – Одељењско веће 6. разреда;
– 12.00 часова – Одељењско веће 7. разреда;
– 13.00 часова – Одељењско веће 8. разреда;

Среда, 23.12.2020. године

– 10.00 часова – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ – чланови Наставничког већа благовремено ће, сазивом за седницу, бити упознати са дневним редом.

Четвртак, 24.12.2020. године

родитељски састанци – Родитељске састанке одржати преко одговарајућег канала коминикације са унапред назначеним и заказаним временом одржавања. Родитељски састанак се реализује у реалном времену као разговор са родитељима путем онлајн састанка преко одговарајућег канала комуникације.

Канали комуникације могу бити:
Вибер – Групни видео позив и разговор за постојеће групе које су формиране. Овај канал комуникације подржава максимално 20 корисника
заједно са наставником,
ZOOM – Moже и већи број корисника, састанак је ограничен на трајање
од 40 минута,
Неки други канал комуникације који подржава одржавање онлајн састанака или конференцијске везе.

Петак, 25.12.2020. године

Подела ђачких књижица. Ђачке књижице поделити родитељима уз поштовање највиших степена заштите запослених, ученика и роситеља од ширења епидемије. Није дозвољен улазак родитеља и ученика у школски објекат. Искористити платое испред ученичког и службеног улаза или на начин као одељењске старешине организују поделу (мисли се на издвојена одељења).

Распоред за поделу ђачких књижица испред матичног школског објекта:
– 09.00-09.20 – 1. разред,
– 09.30-09.50 – 2. разред,
– 10.00-10.20 – 3. разред,
– 10.30-10.50 – 4. разред,
– 11.00-11.20 – 5. разред,
– 11.30-11.50 – 6. разред,
– 12.00-12.20 – 7. разред,
– 12.30-12.50 – 8. разред.

Напомена

Седнице одељењских већа, као и седница Наставничког већа одржаће се преко ZOOM платформе. Чланови одељењских већа сваког разреда, односно Наставничког већа добиће благовремено позивне линкове за сваки састанак посебно. Истом приступају 5 минта раније у односу на термин одржавања како би се благовремено евидентирали присутни и састанак конструктивно и ефективно одржао, обзиром да је ограничено трајање састанка на 40 минута.

Преузми обавештење

Podlupom.com

Skip to content