Izaberite stranicu
obavestenje

Наставничко веће – сазив за 9. 11. 2020.

06/11/2020

На основу члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 идр. Закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, сазивам седницу НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за понедељак, 09.11.2020.године у 14,00 часова за ИО, 4/1 и 4/3, а у 14,30 часова за остала одељења матичне школе и предметну наставу и предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа,
  2. Анализа постигнућа и владања ученика на крају првог класификационог периода школске 2020/2021. године,
  3. Анализа успешности образовно-васпитног процеса и остварености исхода образовања у првом класификционом периоду школске 2020/2021. године
  4. Извештај о реализацији пројекта Обогаћени једносменски рад у првом класификционом периоду школске 2020/2021. године
  5. Организација родитељских састанака на крају првог класификационог периода школске 2020/2021. године
  6. Информације у вези са фискализацијом плаћања у оквиру Ученичке задруге
  7. Договор и информације око организације предстојећег Дана школе.
  8. Питања, предлози и иницијативе.

Наставничко веће биће одржано у трпезарији школе.

Уколико дође до прекида насатве и доласка у школу ученика и наставника, седница Наставничког већа оджаће се пут mTeams платформе на исти начин као седница одржана у мају месецу.

О тачној сатници одржавња седнице на овај начин бићете накнадно обавешетни, а све у складу са одлукама Кризног штаба.

Наставници су у обавези да имају активне и спремне своје приступне налоге како би након добијеног позива (линка) могли да приступе седници 15 минута пре њеног почетка.

Преузми сазив за наставничко веће

Podlupom.com

Skip to content