Izaberite stranicu
obavestenje

Обавештење о уласку ученика у школу, начину дежурства наставника, поступању у случају погоршања здравља ученика и употреби визира

30/09/2020

У данима лоших временских услова (киша, снег, јако ниске температуре, јак ветар) ученици улазе у школу и пре времена предвиђеног распоредом часова за улазак.

Дежурним наставницима дежурство почиње 20 минута пре почетка наставе – разредној настави од 7.40 часова, а предметној од 8.40 часова.

Учитељи својих одељења разредне наставе, односно дежурни наставници предметне наставе у главном холу контролишу улазак деце у објекат и њихов одлазак у учионице.

Дежурни наставници по секторима дежурства у обавези су да до почетка наставе и за време трајања школских одмора воде рачуна о ученицима који су у учионицама, као и о њиховом кретању током школских одмора, уз праћење поштовања свих прописаних здравствених мера заштите у затвореном простору. Тиме је покривен стални и непосредни надзор над ученицима. Одељењске старешине треба стриктно да нагласе ученицима да се у школу долази најраније 15 минута пре почетка наставе, осим ученика путника, ако због сатнице превоза стигну раније.

ВАЖНА НАПОМЕНА
(Подсећање на процедуру поступања у случају погоршаног здравственог стања ученика током трајања наставе, односно боравка у школском објекту):

Ученик којем се током наставе погорша здравствено стање (не осећа се добро из било ког разлога) школски објекат може напустити само уз присуство родитеља или одрасле особе из школе, уколико родитељ или друга старија особа из породице не може да дође.

У вези са погоршањем свог здравственог стања ученик не сме да предузима ништа самоиницијативно. Обавезно мора да обавести предметног наставника који држи наставу, ако се то десило за време трајања часа или, ако је до погоршања дошло за време одмора, одељењског старешину, дежурног наставника или било ког другог запосленог у школи.

Предметни наставник, одељењски стaрешина или било који други запослени у школи (наставник или учитељ, без обзира на узраст ученика, чистачица, запослени у кухињи, домар, радник управе школе) –ученика који се пожалио обавезно доводи до канцеларије помоћника директора школе, како би се случај пријавио и евидентирао, а потом се позива родитељ и обавештава одељењски старешина.

Док родитељ не стигне, ученик је под надзором чистачице у холу школе или на клупи испред ученичког улаза, ако су повољни временски услови и стање ученика није превише озбиљно. Ако је ученик са израженим и тежим симптомима, обавезно се одводи у посебну школску просторију – стоматолошку ординацију, и ту се сачека долазак родитеља ученика.

Све ове процедуре важе и за издвојена одељења, само што се о свему само извести помоћник директора или секретар школе, како би се случај евидентирао.

Подсећају се ученици и запослени на препоруке Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ које се односе на ношење визира, тј. ко и под којим условима може носити визир (одлука педијатра или изабраног лекара, односно особе са оштећењем слуха, говора и вида, деца са сметњама у развоју и наставници страних језика), као и о начину употребе и ношења визира (о чему треба посебно водити рачуна).

Преузми обавештење

Podlupom.com

Skip to content