obavestenje

Наставничко веће 11.06.2020.

10/06/2020

На основу члана 126. став 4. тачка 14, и члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018. – др. закони и 10/2019.) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, сазивам седницу НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за четвртак, 11.06.2020. године:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са предходне седнице Наставничког већа.
 2. Разматрање успешности реализације наставе на даљину у условима ванредног стања и остварености циљева и стандарда постигнућа образовања ученика осмог разреда у школској 2019/20. години.
 3. Доношење одлуке о додели посебних диплома за изузетан успех ученика из појединог наставног предмета у школској 2019/20. години.
 4. Доношење одлуке о додели дипломе „Вук Караџић“ за изузетан општи успех ученика у школској 2019/20. години.
 5. Доношење одлуке о додели посебног признања „Ученик генерације“ у школској 2019/20. години.
 6. Доношење одлуке о додели награда и похвала ученицима осмог разреда у школској 2019/20. години.
 7. Организација завршног испита за ученике осмог разреда.
 8. Организација завршног родитељског састанка за ученике осмог разреда.
 9. Организација прославе завршетка првог циклуса образовања за ученике четртог разреда.
 10. Предлог Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину.
 11. Текућа питања.

Наставничко веће биће одржано у трпезарији школе са почетком у 10,00 часова.

У објекат школе улази се складу са мерама заштите здравља становништва које су остале на снази у циљу спречавања инфекције вирусом COVID-19, иако је 06.05.2020. године проглашен прекид ванредног стања.

Преузми обавештење