obavestenje crveno

Објављени су бодови са завршног испита 2020. године

30/06/2020

Званичне листе са укупним бројем бодова са којима ученик улази у расподелу, као и резултати са самог ЗИ укупни и за сваки тест посебно истакнути су на огласној табли која је постављена на улазним вратима ученичког улаза у школи.

Приказани број бодова са тестова на ЗИ је ПРЕРАЧУНАТ за обрачун (максимум није 20 већ 13, односно 14).

Приказани резултати на званичном техничком сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, као и резултати на сајтовима намењених за ученике и родитеље могу да се разликују.

Сајтови за ученике и родитеље су zios.mpn.gov.rs и upis.mpn.gov.rs.

Треба проверити да ли има грешака у броју бодова са ЗИ. Ова напомена посебно се односи на ученике који су улагали приговор на резултате са тестова, и који треба да провере своје коначне резултате, односно да ли су им евидентиране промене након позитивних одговора.

Уколико има грешака, односно неслагања у бороју бодова који је истакнут на оглсаноиј табли (добијен са техничког сајта), са резултаима ученик се ообраћа одељењском старешини, долази са родитељем до школе како би се евидентирале крешке и послале на исправку.

Усаглашавање и ажурирање података се врши у неким временским интервалима, следеће ажурирање је у среду 1. јула.

Преузми обавештење

Podlupom.com

Skip to content