Izaberite stranicu

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит – Одељенске старешине, наставници и стручни сарадници

08/04/2020 | наставници

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе. Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

Са надом да ћемо овај испит успети да спроведемо пре завршетка текуће наставне године, намера министарства је да се интензивирају активности које би помогле ученицима осмог разреда да се припреме за завршни испит. С тим у вези, Министарство је донело одлуку да спроведе онлајн тестирање којим ће ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

Обавеза наставника, посебно одељенских старешина, у сарадњи са управом школе и стручном службом, је да мотивишу ученике да се у што већем броју, а у складу са техничким условима којима располажу, укључе у ово тестирање, како би добили правовремену објективну повратну информацију о свом постигнућу, која треба да им послужи као смерница за даље учење и припрему за завршни испит. Резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у недовољно контролисаним условима да би се обезбедила поузданост резултата. Зато је неопходно подстицати ученике да самостално реше тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ће једино тако имати прави увид који ће им послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.

Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници ће путем успостављених канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада. На основу ових размена, наставници треба да планирају подршку ученицима у склопу припрема за завршни испит, које се за сада такође одвијају учењем на даљину.

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање.

Техничке припреме за спровођење онлајн пробног завршног испита

Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs.

Ученици ће платформи приступати користећи налоге који су достављени свим основним школама за потребе приступа платформи Microsoft Teams.

Одељењски старешина сваког одељења 8. разреда добија табелу са налозима ученика за приступ платформи Microsoft Teams.

Одељењски старешина треба да провери да ли је за сваког ученика добијен налог јер сваки ученик из одељења има само један свој налог.

Достава налога ученицима, сваком појединачно, треба да се спроведе што пре, најкасније до четвртка, 9. априла 2020. године, када ће налоге добити и предметни наставници од стране управе школе.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста “Упознај окружење за самопроцену знања”, који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања упознају са платформом.

Након што од одељењских старешина добију налоге, очекује се да ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да приступе платформи како би проверили приступне параметре, упознали се са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест. Демо тест ће имати четири питања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања.

Одељењске старешине треба да о свим активностима које се односе на онлајн тестирање у функцији припреме за завршни испит благовремено и на адекватан начин информишу ученике 8. разреда и њихове родитеље. Подсећамо на важност поштовања рокова који се односе на техничке припреме, што је неопходан услов за спровођење онлајн тестирања.

Такође ученици све информације које се односе на онлајн тестирање и онлајн наставу коју ће имати у ту сврху, могу пронаћи и на интернет страни школе www.oszmajsv.edu.rs/.

Подсећамо на важност поштовања рокова који се односе на техничке припреме обуку и увежбавање, што је неопходан услов за спровођење онлајн тестирања.

Додатне информације за наставнике и ученике

Веб место mojaucionica.gov.rs и платформа Моја учионица TeslaEDU су на располагању наставницима и ученицима за реализацију наставе на дањину. Платформа представља алат за једноставније праћење учинка, оцењивање, праћење пристуства, дискусију, напредак ученика, једноставно приступање лекцијама, домаћим задацима, тестовима и комуникацију са ученицима. Уз могућност повезивања садржаја са других платформи као што је РТС Планета, Моја učionica – TeslaEDU представља јединствен систем који учење чини интерактивним. Све додатне информације и упутсва налазе се на наведеном веб месту.

Термини за онлајн тестирање

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

  • 22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
  • 23. априла 2020. – тест из математике
  • 24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који му је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), а за које одељењске старешине доставе такав податак, школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима.

Уколико су у могућности, родитељи ће моћи да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања

Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, обавеза је да одељењске старешине на време обавесте родитеље о онлајн пробном тесу и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима.

Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

Рок за коначну доставу података од стране одељењских старешина 8. разреда о ученицима који немају техничке могућности да раде онлајн тест је петак, 10.04.2020. године до 12 часова.

Податке доставити на званични мејл школе oszmajsv@gmail.com

Преузми обавештење

Podlupom.com

Skip to content