Izaberite stranicu

Допис ШУ 18.03.2020.

18/03/2020

Поштовани, На основу дописа Министарства просвете,науке и технолошког развоја бр.601-00-9/2020-01. од 16.03.2020.г. који смо Вам проследили мејлом , дефинисан је начин остваривања образовно – васпитног рада учењем на даљину за ученике основних и средњих школа у току трајања ванредног стања. Подсећамо Вас на обавезност спровођења предвиђених активности у раду са ученицима и родитељима дефинисаних у допису. У циљу праћења остваривања образовно – васпитног рада, шаљемо Вам табелу са упутством о попуњавању, коју Ви треба да попуните на недељном нивоу. Ова недеља је припремна, многи изналазе могућности и начине на које ће реализовати наставни процес, тако да за ову недељу унесите оно што сте и урадили. Молимо Вас да доследно примењујете наведено упуство и остварите максимални учинак у остваривању образовно-васпитног процеса учењем на даљину а самим тим и постигнућа ученика неопходних за наставак школовања у редовним условима. Може се десити да се касније праћење остварености образовно – васпитног процеса обавља на другачији начин и са другачијом садржином извештавања,тако да ћете бити о томе благовремено обавештени. За сву подршку и помоћ око остваривања наставног процеса обратите се ШУ Јагодина путем мејла или контактирајте телефоном. Срдачан поздрав, ШУ Јагодина

Podlupom.com

Skip to content