Izaberite stranicu

Обавештење – препорука МПН

12/03/2020

У складу са новонастлом ситуацијом и здравстевним препорукама добијених од Министарства просвете и науке РС од 10. и 11. 03.2020. године, које образовно-васпитне установе на територији Републике Србије треба да примењују ради спречавања ширења инфекција строго се налаже свим наставницима, а посебно дежурним да:

 1. У сваком тренутку боравка деце у школском простору строго воде рачуна и контролишу стање потрошње чврстог и течног сапуна, тоалет папира и убруса у тоалетима и свим другим просторијама где постоје услови за прање руку и о томе обавесте чистачице или управу школе како би се благовремено реаговало;
 2. Редовно прате понашање ученика и подсећају их на испуњавање здравствено хигијенских препорука, посебно да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;
 3. Ученике за време одмора изводити из учионице како би се исте проветриле, очистиле и дезинфиковале;
 4. Пре одласка на ужину обавезно је прање руку у тоалетима на спрату, а у простору трпезарије обавезна дезинфекција руку пре конзумирања ужине;
 5. Да строго прате понашање ученика у тоалетима и да разговором објасне шта значи рационално коришћење посебно тоалет папира и убруса;
 6. У издвојеним одељењима помоћи чистачици око дезинфекције руку приликом преузимања ужине;
 7. О недоличном понашању ученика одмах обавестити одељењског старешину како би предузео одговарајуће мере;
 8. Предстојеће часове одељењског старешине и одељењске заједнице у свим разредима одељењске старешине обавезно да посвете одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација, такође и кроз активносту Ученичког парламента;
 9. У оквиру наставних предмета и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу васпито-здравствене теме и упознати ученике са путевима висрусних инфекција и информисања у циљу превентивног деловања, али и реакције у случајевима када се примете било какви симптоми код деце који би указали на присуство вируса, о овоме је посебно важно разоварати са раодитељима.
 10. Не дозволити већа окупљања ученика по холовима и ходницима за време одмора.
 11. Појачати дежурства за која већ постоји распоред, а остали наставници и када нису дежурни треба да са повећаном пажњом прате ученике и примену здравствених препорука.

Непоштовање ових обавеза и препорука како од стране наставника, тако и ученика биће строго санкционисано.

Преузми оригинално обавештење

Обавештење – обавезујуће за чистачице

11.3.2020. Нови допис МПН директору ПУ, ОШ, СШ

10.3.2020. Допис МПН за директоре ОШ и СШ

Podlupom.com

Skip to content