Циљеви теме

Циљеви теме

МАРТ, 2020.

   У оквиру ове теме анализираћемо важне елементе припремања за наставу: садржај дневне припреме, операционализацију исхода. Објаснићемо шта подразумевају "методе и технике којима је планирано активно ангажовање ученика на часу" (Правилник о стандардима квалитета рада установе) и навести примере неких од метода/техника учења.  

   Сматрамо да нам управо у овој теми од велике важности може бити размена искустава и примера које свако од нас свакодневно користи у пракси. 


Последња измена: среда, 18. март 2020., 18:30