Циљеви теме

ДЕЦЕМБАР 2019.

   У оквиру прве теме бавићемо се глобалним планирањем, тј. израдом годишњих планова. Подсетићемо се структуре годишњег плана, излистати његове обавезне елементе, са посебним освртом на међупредметне компетенције које су новина у глобалном планирању. Покушаћемо да решимо евентуалне недоумице и укажемо на шта треба обратити пажњу при глобалном планирању.


Последња измена: среда, 13. новембар 2019., 21:55