О курсу

   Добро дошли на курс "Подршка наставницима у реализацији Програма наставе и учења!


   Курс је намењен наставницима наше школе који желе да се подсете норматива везаних за планирање, припремање и реализацију наставе у складу са новим Програмима наставе и учења оријентисаним на исходе. 

   Овде можете пронаћи корисне материјале, преузети важеће правилнике, али и разменити искуства, примере добре праксе и решити могуће недоумице.

   Циљеви програма: Унапређење квалитета наставе кроз пружање стручне помоћи наставницима у реализацији Програма наставе и учења; упознавање наставника са важећим Правилником о стандардима квалитата рада установа и другим правилницима каји се односе на наставу и учење.

   Трајање и динамика активности: Планирано је да програм траје до краја школске 2020/2021. године и да обухвати све сегменте рада наставника. 

   Сваког месеца отвараће се по једна важна тема. Све теме биће трајно доступне учесницима, и након завршетка активности. 

   Реализатори: Програм се реализује у оквиру задужења педагошког саветника Ивана Заркова и ПП службе.

    Активности наставника током курса: Наставници курсу приступају у складу са својим потребама и  расположивим временом. Рад на платформи рачуна се као стручно усавршавање унутар установе. Било би корисно када би се наставници што више укључили у дискусије и размену примера из праксе, јер би тако својим искуством помогли колегама и допринели унапређењу квалитета наставе у нашој школи.

   Желимо вам пуно успеха у раду!


Последња измена: среда, 18. март 2020., 17:32