Портал Моја средња школа

Портал Моја средња школа

Портал Моја средња школа Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република...
Обавештење за све запослене – Имунизација СИНОФАРМ вакцином

Обавештење за све запослене – Имунизација СИНОФАРМ вакцином

Обавештење за све запослене – Имунизација СИНОФАРМ вакцином Поштовани, Молимо Вас да се, у складу са планом имунизације становништва општине Свилајнац, а на основу обавештења добијеног од стране општнске управе Свилајнац, кабинет председника општине, изјасните...
Наставничко веће сазив за 25.03.2021. године

Наставничко веће сазив за 25.03.2021. године

Наставничко веће сазив за 25.03.2021. године На основу члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 идр. Закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу,...
Процедура уписа деце у први разред школске 2021/2022. године

Процедура уписа деце у први разред школске 2021/2022. године

Процедура уписа деце у први разред школске 2021/2022. године Поштовани родитељи,Обавештавамо Вас да ће се тестирање и упис деце у први разред Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, за школску 2021/2022. годину обавити у периоду од 5. априла до 31. маја...
Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину

Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину

Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину Дописом број 650-02-00469/202-07 од 22.12.2020.године Министратсво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије дало је инструкције које се односе на просцедуру избора уџбеника за школску 2021/2022. годину са којим...