obavestenje crveno

Забрана пушења у школи и школском дворишту

29/11/2021

Подсећамо све ученике и запослене да је постојећим законима и правилником који се односи на обавезе и правила понашања у Школи строго забрањено коришћење цигарета у целокупном школском простору како у школској згради тако и у школском дворишту. Ово се односи и на класичне цигарете и на различите облике електронских цигарета.

Такође овим путем желимо да још једном укажемо ученицима на велику штеност дуванског дима за здравље свих људи. Дувански дим може да узрокује велики број обољења, успори и оштети нормалан развој организма и донесе велике проблеме како пушачима тако и онима који се налазе у њиховој непосредној близини.

Тим за еко – школе и еколошка секција у нашој Школи у оквиру својих програма ангажовани су и у борби против загађења дуванским димом. Позивамо све ученике и запослене да им се придруже или их подрже у њиховом раду. На жалост, у случајевима непоштовања правила понашања и кршења забрана коришћења цигарета у школском простору бићемо приморани да спроведемо одговарајуће законске мере, a у случају када су ученици починиоци о томе обавестимо и њихове родитеље.

Podlupom.com

Skip to content