Izaberite stranicu
deca ranac

Јесењи распуст

05/11/2021

Обавештавају се ученици, одељењске старешине и предметни наставници да, Одлуком Кризног штаба за сузбијање болести Covid-19 од 04.11.2021. године, распуст за ученике основних и средњих школа траје од 08. до 12. новембра 2021. године. Први наставни дан након распуста је понедељак, 15. новембар 2021. године.

Ученици и њихови родитељи благовремено ће бити обавештени о мoдeлима наставе који ће се примењивати у седмици након распуста, а све на основу одлуке Тима за праћење и координацију примене превентивних мера у раду школа.

Како би одлука о продужењу јесењег распуста дала ефекат на смањење обољевања од Covid-19 у школском узрасту и општој популацији, у складу са обавештењем и датим препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС од 05.11.2021. године, постигнућа ученика за први класификациони период биће саопштена родитељима на један од начина већ успостављене комуникације школе, одељењских старешина и наставника са родитељима и ученицима у ситуацијама док је снази примена мера ограничења окупљања и сторогог поштовања свих других прописаних мера превенције и сузбијања Covid-19 (онлајн коминикација посредством успостављених електронских облика комуницирања).

О начину, термину и времену саопштења постигнућа ученика, одељењске стершине ће благовремено обавестити родитеље ученика.

Podlupom.com

Skip to content