Izaberite stranicu
obavestenje

Наставничко веће – Сазив за 30.08.2021.

28/08/2021

На основу члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, сазивам седницу НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за понедељак, 30.08.2021. године у 10.00 часова и предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа.
2. Анализа постигнућа и владања ученика на крају школске 2020/2021. године.
3. Организација рада школе и оперативни план рада Школе у школској 2021/2022. години.
4. Организација поделе одељења 1. и 5. разреда и пријема ових ученика.
5. Организација родитељских састанака.
6. Именовање стручног актива за развој школског програма.
7. Мере заштите од Covid-19.
8. Организација исхране ученика у школској 2021/2022. години.
9. Текућа питања.

Наставничко веће биће одржано у трпезарији матичне школе.

ВД Директор школе,
Др Ненад Стојковић

Преузми обавештење

Podlupom.com

Skip to content