pehar

Одлука о избору Ученика генерације

11/06/2021

Наставничко веће Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, на седници 11.06.2021. године, сходно члану 20 став 2. Правилника о додели посебног признања, донело је следећу

ОДЛУКУ

Ученик генерације, у школској 2020/2021. години у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу је:

МИТРОВИЋ ПАВЛЕ, ученик 8/6 разреда, са 289 бодова.

Ова одлука је коначна.

Образложење

За ученика генерације у овој школској години конкурисали су четири ученика: Митровић Павле, 8/6, Стојановић Невена, 8/4, Голубовић Никола, 8/1 и Панић Вук, 8/1 разреда. Комисија је подлена извештај, Наставничком већу, према којем је Митровић Павлу, ученику 8/6 разреда, применом критеријума из поменутог Правилника припало 289 бодова, што је највећи број бодова од свих кандидата за ученика генерације. Такође овај ученик испуњава све остале услове за доделу посебног признања – ученик генерације.

Према одредби Правилника из увода по предлогу комисије Наставничко веће доноси коначну одлуку о додели посебног признања ученик генерације.

Преузми одлуку о избору Ученика генерације

Podlupom.com

Skip to content