Izaberite stranicu
obavestenje

Наставничко веће сазив за 22.06.2021. године

20/06/2021

На основу члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, сазивам седницу НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за уторак, 22.06.2021. године и предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа;
2. Разматрање остварености образовних циљева и стандарда постигнућа ученика 1-7. разред у школској 2020/2021. години;
3. Владање ученика од 1. до 7. разреда у школској 2020/2021. години,
4. Организација екскурзија ученика,
5. Организација Зваршног испита ученика осмог разреда,
6. Информација о Одлуци о спровођењу поступка за утврђивање листе запослених за чијим је радом делимично или у потпуностипрестала потреба у школској 2021/2022. години,
7. Организација родитељских састанака на крају другог полугодишта школске 2020/2021. године;
8. Питања, предлози и иницијативе.

Седница, заказана за 14.00 часова, биће одржана у ученичкој трпезарији школе.

Преузми обавештење

Podlupom.com

Skip to content