vesti-knjige

Листа уџбеника која ће се користити у школској 2021/2022. години

14/05/2021

У наставку можете преузети листу уџбеника која ће се користити у школској 2021/2022. години. Листу уџбеника која ће се користити у школској 2021/2022. години донело је Наставничко веће у складу са чланом 34. став 2. Закона о уџбеницима („Сл. Гласник РС“, број 27/2018), на седници одржаној 25.03.2021. године, а на основу образложених предлога Стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу.

Листа уџбеника заведена је под деловодним бројем 268, дана 25.03.2021. године.

Напомена: Уџбенички наслови обојени црвеном бојом не спадају у бесплатне наслове које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру овог пројекта.

Преузми листу уџбеника