vesti ministarstvo

Продужење рока за пријаву за пријемни испит

20/04/2021

Поштовани,

Обавештавамо вас да је рок за подношење пријава за полагање пријемног испита непосредно у средњој школи продужен до четвртка 22.04.2021. године до 12.00 часова.

Уколико постоје одређене грешке и пропусти у пријавама које су поднели ауторизовани корисници преко портала mojasrednjaskola обавештавамо вас о следећем:

1. уколико су начињене грешке у навођењу језика на коме се полаже пријемни или у потреби прилагођавања, и исправку може извршити средња школа (за техничку подршку, школа се може обратити информатичком координатору) у сарадњи са информатичким координатором;

2. уколико су начињене грешке у личним подацима ученика (име, презиме, име родитеља, јмбг..) који су преузети из eс-Дневника, исправку може вршити ауторизовани корисник у основној школи коју ученик похађа, у за то предвиђеним роковима

Такође, подсећамо и на следеће:

3. Обавеза прихватања нових пријава у горенаведеним роковима важе и за школе које спроводе пријемни испит, а нису у улози организатора (прикупљају пријаве).

4. Осмоцифрена шифра ученика није обавезна за полагање пријемних испита.

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
Министарство просвете, науке и технолошког развоја