vesti-knjige

Листа уџбеника која ће се користити у школској 2021/2022. години

05/04/2021

У наставку можете преузети листу уџбеника која ће се користити у школској 2021/2022. години. Листу уџбеника која ће се користити у школској 2021/2022. години донело је Наставничко веће у складу са чланом 34. став 2. Закона о уџбеницима („Сл. Гласник РС“, број 27/2018), на седници одржаној 25.03.2021. године, а на основу образложених предлога Стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу.

Листа уџбеника заведена је под деловодним бројем 268, дана 25.03.2021. године.

Бесплатни наслови уџбеничких комплета биће накнадно објављени, након уноса података и добијања повратних информација од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

Преузми листу уџбеника