Izaberite stranicu
obavestenje

Наставничко веће сазив за 25.03.2021. године

24/03/2021

На основу члана 130. став 2. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 идр. Закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 82. став 2. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу, сазивам седницу НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за четвртак, 25.03.2021.године и предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа.
2. Доношење одлуке о избуру листе уџбеника и уџбеничких комплета који ће се употребљавати у школској 2021/2022. години.
3. Упутства око начина набавке уџбеника у школској 2021/2022. години.
4. Информације о најављеној измени календара рада ОШ и динамика активности поводом завршетка 3. класификационог периода школске 2020/2021. године.
5. Текућа питања.

Седница jе заказана за 15.00 часова. Биће одржана путем ЗООМ апликације за коју сте благовремено добили позивни линк путем мејла, дана 23.03.2021. године. Кликом на линк из мејла добијате информације о датуму и сатници исте.

https://us05web.zoom.us/j/82011813100?pwd=Sm5MKzNzUk9hRTBZWHFubDBPL2VFQT09

Metting ID: 820 1181 3100
Passcode: zmaj

Како би седница почела у заказано време и била завтршена током једне сесије, наставници су у обавези да имају активне и спремне своје приступне налоге (активирање линка 5 минута пре почетка састанка) како би након отварања састанка од стране водитеља одмах били прихваћени и исти започео, обзиром на ограниченост дужине трајања од 40 минута.

Уколико истекне прдевиђено време, водитељ ће отворири нови састанак, а учесници (чланови Наставничког већа) ће поново приступити истом помоћу старог линка којим су приступили првом састанку.

Преузми дневни ред

Podlupom.com

Skip to content