vesti lista

Распоред писмених провера у другом полугодишту школске 2020/2021. године

01/02/2021

У наставку можете преузети план писмених провера за одговарајући разред и одељење

1. разред

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 1/1

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 1/3

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 1/4

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Гложане

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Грабовац

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Врлане

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Луковица

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Бобово

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Проштинац

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Дубница

2. разред

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 2/1

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 2/2

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 2/3

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 2/4

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Црквенац

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Гложане

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Дубље

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Луковица

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Бобово

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Дубница

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Грабовац

3. разред

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 3/1

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 3/2

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 3/3

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Црквенац

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Гложане

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Дубље

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Грабовац

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Врлане

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Бобово

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Дубница

4. разред

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 4/2

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 4/4

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Црквенац

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Гложане

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Дубље

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Грабовац

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Врлане

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Луковица

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Бобово

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за ИО Дубница

5. разред

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 5/1

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 5/2

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 5/3

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 5/4

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 5/5

6. разред

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 6/1

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 6/2

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 6/3

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 6/4

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 6/5

7. разред

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 7/4

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 7/5

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 7/6

8. разред

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту одељење 8/1

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 8/2

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 8/3

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 8/4

План писмених провера знања ученика у другом полугодишту за одељење 8/6