Izaberite stranicu
obavestenje

Појачане мере за обезбеђивање услова одржавања свих нивоа такмичења ученика основних школа у школској 2020/2021. години

02/02/2021

У складу са Календаром такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину (број 610-00-00016/2021-07 од 14.01.2021. године), Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (број 610-00-00017/2201-01 од 14.01.2021. године), Дописом Монистартства просвете, науке и технолошког развоја РС о преузимању обавеза у организацији и реализације такмичења и смотри … (број 610-00-00017/3/2021-01 од 03.02.2021. године), као и Препорука Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ за поступање током одржавања такмичења ученика основне и средње школе у циљу превенције и контроле инфекције новим корона вирусом SARS-CoV-2 (број 581/1 од 03.02.2021. године), дана 03.02.2021. године доносим:

ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ОДРЖАВАЊА СВИХ НИВОА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Mере у вези са епидемиолошком ситуацијом проузрокованом вирусом СOVID-19, доносе се у складу са већ донетим „Препорукама за превенцију СOVID-19 у школској средини“ представљају обавезу како Школе као организатора и домаћина такмичења свих нивоа наставних предмета чији је организатор, дежурних наставника и ученика учесника такмичења, тако и родитеља и трећих лица, а односе се на следеће:

❖ Спортска такмичења ће се одложити и одржати након стварања услова повољније епидемиолошке ситуације СOVID-19 у Републици Србији,

❖ Приликом одржавања општих такмичења потребно је пимењивати следеће мере:

• Приликом улсака у објекат сви учесници такмичења у обавези су да дезинфикују руке дезинфекционим средством и воде рачуна о правилној хигијени руку (сапун на местима предвиђеним за прање руку или дезинфекционо средство);

• Одржавање физичке дистанце, што подразумева одржавање удљености од саговорника од најмање 1,5 метара;

• Строго поштовање ношења маски у затвореном простору; • Груписање ученика и других особа у дворишту школе, испред улаза у школу и у школи (главном и споредним холовима, учионицама) није дозвољено;

• Школа ће у зависности од масовности такмичења прописати и тачне руте кретања од уласка у школу па до простора предвиђеног за такмичење, односно рад комисија;

• Школа имена дежурних наставника у холовима, у учионицама (два у свакој учионици) и наставника који су у комисији/комисијама за прегледање радова (3 до 5 чланова) и комисији/комисијама за шифровање и дешифровање (2 до 3 члана), објављује на веб-страници школе www.oszmajsv.edu.rs најкасније 3 дана пре почетка такмичења;

• Наставници-пратиоци или родитељи који су довели ученике на такмичење, доводе ученике до ученичког улаза и не задржавају се у дворишту или холу школе, осим наставника који су распоређени у неку од комисија (дежурство, прегледање, шифровање и дешифровање);

• Ученици који долазе на такмичење, најпре се јављају дежурном наставнику на улазу у школу, који их затим (у групама од највише 4 ученика) шаље до огласне табле у холу школе, на којој је дат распоред ученика по учионицама; други дежурни наставник упућује ученике до учионице;

• Строго поштовање броја ученика који се могу сместити у једну учионицу у складу са препоруком Министартсва (највише 15, тј. 4m2 по ученику), по принципу један ученик у једној клупи;

• Такмичењу може приступити само ученик који је дошао у пратњи наставника и чији је родитељ дао сагласност (изјава)за коришћење личних података детета за потребе такмичења; сагласност се показује дежурном наставнику на увид приликом уласка;

• По завршетку израде теста ученик напушта учионицу и школу и без задржавања одлази са такмичења;

• Непосредно након такмичења Школа ће поставити тест и кључ на веб-страницу школе и учинити их доступним свим учесницима такмичења;

• Због ванредних околности и опасности од заразе, наставницима чији су ученици учесници такмичења, а такмичење је масовније, неће бити омогућена контрола тестова ученика непосредно након такмичења (као што је предвиђено Пропозицијама Стручних друштава); наставници у том случају имају право да од школе као организатора, затраже скениран тест на увид, у случају било какве недоумице;

• Комисије за такмичење (за прегледање, шифровање и дешифровање тестова ученика) раде у посебним просторијама у складу са квадратуром просторије (4m2 по особи),

• Обезбеђена је особа за унос података (резултата) у компјутер;

• Школа ће у зависности од броја ученика који су изашли на такмичење и броја чланова комисије за прегледање радова, на веб-страници обавестити заинтересоване ученике о времену објављивања коначних резултата такмичења.

• Коначни резултати објављују се на:

o Огласној табли школе,

o На вратима ученичког улаза школе,

o На веб-страници школе.

Учесницима такмичења свих нивоа, успешне резултате и што бољи пласман, уз поштовање прописаних мера заштите жели Управа школе.

Преузми обавештење

Преузми допис Батут-а

Podlupom.com

Skip to content