Izaberite stranicu
obavestenje crveno

Организација наставе у другом полугодишту

13/01/2021

Обавештавају се одељењске старешине и предметни наставници у 1. и 2. циклусу основног образовања и васпитања да је изменама календара О-В рада за основну школу прописано је да се зимски распуст завршава 15.01.2021. године, а да друго полугодиште почиње 18.01.2020. године.

На основу одлука Кризног штаба за сузбијање болести COVID-19, донетих 11.01.2021. године, предвиђено је да се од почетка другог полугодишта школске 2020/2021. године, настави у основним школамa организује на начин како је то прописано Стручним упутством за организацију и реализацију О-В рада у ОШ у школској 2020/2021. години (број: 610-00-00674/2020-07 од 11.08.2020. године) и дописом о предлозима за организацију О-В рада у ОШ на основу Правилника о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00-00027/4/2020-15 од 19.08.2020.).

Подсећамо Вас да је на основу наведених подзаконских аката организован рад основних школа почев од 01.09.2020. године.

Такође, потребно је да се у складу са наведеним актима у недељи пре пре почетка другог полугодишта школске 2020/2021. године, на нивоу стручнох органа, тела и тимова, припреме сви услови за почетак рада у складу са одабраним моделима наставе за сваки циклус образовања и васпитања изабраним на почетку школске године, уз доследну примену свих епидемиолошких мера.

Дакле: Начин организације рада је исти као на почетку школске године па све до 30.11.2020. године, ШТО ЗНАЧИ

– ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА, 4/1 и 4/3: непосредни долазак у школу без поделе на групе.

– РАЗРЕДНА НАСТАВА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ: РАД У ДВЕ СМЕНЕ ПОДЕЛОМ ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ. ГРУПА А ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА У ПРВОЈ НЕДЕЉИ.

– ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ И НAИЗМЕНИЧНИ ДОЛАЗАК ГРУПА СВАКОГ ДРУГОГ ДАНА. У ПРВОЈ НЕДЕЉИ ГРУА А ПОНЕДЕЉАК-СРEДА-ПЕТАК, А ГРПА Б УТОРАК-ЧЕТВРТАК

Начин реализације наставе прилагођаваће се у складу са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе Републике Србије које су условљене епидемиолошком ситуацијом.

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРЕДУЗМУ СВЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ БЛАГОВРЕМЕНОГ ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА О НАЧИНУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ.

У ПРИЛОГУ ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА ЈЕ:
1. Стручно упутство за организацију наставе…. (11.08.2020.)
2. Предлог за организацију рада …. (19.08.2020.)
3. Препоруке БАТУТ-а школама за поступање… (06.11.2020.)
4. Критеријум за поступање у случају појаве … (06.11.2020.)
5. Распоред звоњења који важи од 18.01.2021. године

Преузми стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи

Преузми предлог за организацију рада

Преузми препоруке БАТУТ-а школама

Преузми критеријуме за поступање у случају појаве COVID-а у школама

Преузми распоред звоњења од 18.01.2021.

Podlupom.com

Skip to content