Сатнице поласка аутобуса

31/08/2020

Сатнице поласка аутобуса из села која функционишу у оквиру наше школе:

  • Дубница у 8.00 часова
  • Проштинац у 8.10 часова
  • Бобово у 8.20 часова
  • Луковица 8.30 часова
  • Гложане 8.20 часова
  • Црквенац 8.30 часова
  • Врлане у 8.15 часова
  • Грабовац 8.20 часова
  • Дубље у 8.30 часова

Повратак ка свим правцима је у 13.00 часова.