Обавештење ШУ Јагодина

02/04/2020 | наставници

Поштовани,

Од почетка увођења ванредног стања у школама се веома успешно одвијао образовно – васпитни рад учењем на даљину, што је за похвалу. Већина наставника је потврдила да поседује компентенцију дигиталне писмености и употребу ИТ средстава у настави- учењем на даљину. Пружа се максимална подршка ученицима у учењу и напредовању, као и подршка и оснаживање ученика и родитеља у овим тешким временима . Постоје спорадични случајеви где наставници улазе у непотребна доказивања и убеђивања како ученика, тако и родитеља у комуникацијама са њима око вредновања и оцењивања. Наша препорука је била и сада је да наставници редовно прате рад ученика и њихова постигнућа и спроводе формативно оцењивање на основу којих ће се на крају извести бројчана оцена. Где је могуће и где нема сумње око веродостојности и нивоа знања ученика може се и сумативно оцењивати. Непотребно је да наставници показују и доказују ученицима и родитељима, да ученици не извршавају захтеве и задатке самостално или преписују. Потребно је да их информишу о ангажовању, труду ,успешности и нивоу остварености. Нека наставници потраже проверене и меродавне алате и инструменте које препоручују Заводи, за израду он- лајн тестова, и проверу знања на даљину. Такође желимо да скренемо пажњу и на међусобну комуникацију наставника у оквиру формираних група. Упозорите их да је то сада званична службена комуникација између запослених и нема потребе за неумесним и непримереним коментарима. Нормално је да постоје досетке и шале које опуштају и мотивишу за даљи рад.

Са жељом да будемо успешнији и ефикаснији

Срдачан поздрав,

Милорад Савић

Podlupom.com

Skip to content